Humleodling

Vår humle odlas i ett Hallertauersystem

Humleodling har en lång historia i Sverige, under flera hundra år var det lagstadgat att varje gård skulle odla humle. Produktionen i Sverige minskade drastiskt under 1800 talet för att till slut helt upphöra. Under 40- och 50-talet återuppstod odlingen under en kort period, för att sedan åter läggas ner.

Historiskt sett har humle odlats på störar. I de stora producentländerna odlas humle i dag i olika former av stolpsystem. Vi har valt att använda oss av ett tyskt Hallertauersystem som vi har anpassat med avseende på solens ståndpunkt samt för utnyttjande av befintliga traktorer och redskap.

Vår odling omfattar 5 000 kvadratmeter och byggdes i slutet av maj 2015, med hjälp av tyska professionella humlegårdsbyggare. Odlingen består av 70 grova stolpar som är sju meter höga, och med ett vajersystem som länkar samman stolparna.

Mellan stolparna står plantor i rader med rankor som klättrar uppåt på ståltrådar. Här växer sorterna Magnum och Saphir, vardera 600 plantor, samt 300 plantor av den amerikanska sorten Cascade. Allt har planterats för hand och varje sommar växer sig humleplantorna bortåt sju meter höga.

Under säsongen hackar vi ogräs, vattnar, kupar och använder gödning godkänt inom den ekologiska odlingen. Humlekottarna är klara för skörd i september, då klipps rankorna ner och transporteras in till vår humlehall, där de tröskas i en stationär tröska av märket Wolf, importerad från Tyskland.

Från och med skörden 2018 är vår humle ekologiskt certifierad enligt EU:s regler och därför märkt med ett grönt löv.