Om oss

Korngården AB

Det hela startade med ölbryggning för husbehov hemma på gården i Kornheddinge. Efterhand växte intresset för råvarorna i öltillverkningen. Vi började samla på oss kunskap bland annat genom besök hos humleodlare runt om i Europa. 

Under 2014 planterades en pilotodling, resultatet var lovande så vi bestämde oss för att satsa på en mer storskalig produktion. Våren 2015 startade vi Korngården AB med sju delägare och byggde en humlegård på ett halvt hektar enligt det tyska odlingssystemet Hallertauer.

2017 startade fem av delägarna bryggerieKornheddinge Bryggerikompani, här vidareförädlas en del av Korngårdens humle, men vi säljer även till privatpersoner, mikrobryggerier och återförsäljare.

I vårt humleodlargäng finns lantbrukare, lantmästare, agronomer, ingenjörer och journalister - med samlade krafter försöker vi lösa de utmaningar som etableringen av en nygammal gröda innebär.